Czym jest dyskryminacja w zatrudnieniu?

równe prawa dla kobiet w miejscu pracy

Niedozwolone jest dyskryminowanie ze względu na rasę, religię, płeć lub narodowość podczas zatrudniania lub w miejscu pracy. Wykonawcy federalni i podwykonawcy muszą podejmować działania afirmatywne, aby zagwarantować równe szanse zatrudnienia bez względu na te czynniki. Ponadto, w tytule VII ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. Nielegalne jest dyskryminowanie w zatrudnianiu, udzielaniu absolutorium, awansach, poleceniach i innych aspektach zatrudnienia, na podstawie koloru, rasy, religii, płci lub pochodzenia narodowego. Te przepisy prawne wpływają na każde miejsce pracy i chronią każdego, nawet ludzi, którzy pracują na stronie, która oferuje ruletka za darmo. Dyskryminacja a molestowanie Nękanie jest formą dyskryminacji. Podobnie jak w przypadku dyskryminacji, istnieją różne rodzaje nękania, w tym niechciane zachowania ze strony współpracownika, menedżera, klienta lub kogokolwiek innego w miejscu pracy, które są oparte na rasie, kolorze, religii, płci (w tym ciąży), narodowości, wieku (40 lat lub więcej), niepełnosprawność lub informacje genetyczne.   Wojciech Kaczmarczyk, który będąc pełnomocnikiem rządu @pisorgpl ds. równego traktowania mówił „dyskryminacja płacowa jest tylko w głowach kobiet” został właśnie dyr. Narodowego Instytutu Wolności. Człowiek, który popiera odmowę usług dla czarnoskórych. Logiczne. #hipokryzjaPiS pic.twitter.com/QEtKAYopFy — Szymon Komorowski (@szykom89) November 21, 2017 Bezprawna dyskryminacja i nękanie Należy zauważyć, że praktyki dyskryminacyjne mogą wystąpić w każdym aspekcie zatrudnienia. Nielegalne jest przyjmowanie przez pracodawcę założeń opartych na stereotypach związanych z rasą, płcią lub wiekiem, a także niezgodne z prawem jest, aby pracodawca zakładał, że pracownik może być niezdolny, ponieważ jest niepełnosprawny. Ponadto firmy nie mogą wstrzymywać możliwości zatrudnienia od pracownika ze względu na jego relacje z osobą o określonej rasie, religii lub pochodzeniu etnicznym. Bezprawna dyskryminacja obejmuje także nękanie ze względu na chronione prawem cechy osobowe, w tym (ale nie wyłącznie) rasę, płeć, wiek i religię. Dyskryminacja wiekowa Dyskryminacja ze względu na wiek jest praktyką szczególnie chronioną przez prawo. Z kilkoma wyjątkami firmy nie mogą określać preferencji wiekowych w ogłoszeniach o pracę. Pracownicy muszą otrzymywać takie same świadczenia bez względu na wiek, z wyjątkiem sytuacji, w której koszt zapewnienia dodatkowych świadczeń młodym pracownikom jest taki sam, jak zapewnienie mniejszych świadczeń starszym pracownikom. Ponadto dyskryminacja ze względu na wiek w programach praktyk lub stażach jest nielegalna.   #mediawatch #racism in #BBC #rasizm Dyskryminacja rasowa w #BBC. Ogłoszenie o pracę w którym wykluczeni są kandydaci o białym kolorze skóry. https://t.co/eeb2pY865t pic.twitter.com/tWadpks60O — Mirek Rotnak (@fugazip) December 10, 2017 Dyskryminacja religijna Jest to nielegalne dla pracodawców do dyskryminacji w oparciu o zwyczaje religijne danej osoby. Firmy są zobowiązane do racjonalnego uwzględnienia przekonań religijnych pracownika, o ile nie powoduje to nadmiernych negatywnych konsekwencji dla pracodawcy. Dyskryminacja płciowa Wypłacając wynagrodzenie mężczyznom i kobietom o takich samych kwalifikacjach, odpowiedzialności, poziomie umiejętności i pozycji, pracodawcy nie mogą dyskryminować ze względu na płeć. Przedsiębiorstwom nie wolno również obniżać wynagrodzenia jednej płci, aby wyrównać wynagrodzenie między mężczyznami i kobietami.   #TSUE: #wzrost w ogłoszeniu o pracę może naruszać zakaz #dyskryminacja/i w zatrudnieniu. https://t.co/GQ5FCRXqc8 — Rzeczpospolita Prawo (@RPPrawo) December 2, 2017 Dyskryminacja na tle ciąży Ponadto dyskryminacja związana z ciążą jest nielegalna. Pracodawcy są zobowiązani do poradzenia sobie z ciążą w taki sam sposób, w jaki poradziliby sobie z tymczasową chorobą lub innym niestałym stanem, który wymagałby szczególnej uwagi. Osoby poszukujące pracy mają takie same prawa jak pracownicy, a obie są chronione przez Ustawę o dyskryminacji ciążowej (PDA) przyjętą w 1978 r. Wrogie środowisko pracy Wrogie środowisko pracy powstaje, gdy nękanie lub dyskryminacja ingeruje w wydajność pracy pracownika lub tworzy trudne lub obraźliwe środowisko pracy dla pracownika lub grupy pracowników.